แท็ปปิ้ง, ดอน

มุ่งสู่ "ลีน" ด้วยการจัดการสายธารคุณค่า = Value stream management / Value stream management โดย Don Tapping, Tom Luyster และ Tom Shuker ; วิทยา สุหฤทดำรง, ยุพา กลอนกลางและ สุนทร ศรีลังกา, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์, 2550 - 256 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.+ 1 ซีดี

9789749468470 : 295 บาท.


การวางแผนการผลิต
การจัดการธุรกิจ

658.5 / ท816ม 2550