2 ปี ตากใบ : ชีวิตที่ต้องการคำตอบ / สุริชัย หวันแก้ว, บรรณาธิการ - กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2549 - 191 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9740317804 : 165 บาท.


ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้)--ปัญหาและข้อพิพาท
ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง
ไทย (ภาคใต้)--ภาวะสังคม

303.69 / ส473 2549