ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน [electronic resource] / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ - กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, [2556?] - 1 แผ่น (32 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว - ชุด ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ .

อภินันทนาการ


สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- --พระราชกรณียกิจ


ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
ภาพยนตร์สารคดี