รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ / คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ, 2549 - 132 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.

9743610991 : อภินันทนาการ


คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ.


สันติภาพ.
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้).


ไทย (ภาคใต้)--ภาวะสังคม

อ 351.593 / ค121ร 2549