เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2546 / สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2547 - 60 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

9749377524 : อภินันทนาการ


สิทธิมนุษยชน--ไทย
สิทธิของพลเมือง--ไทย

323.4593 / ค121ส 2547