พันศักดิ์ วิญญารัตน์

ประเทศไทยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 / พันศักดิ์ วิญญารัตน์ - กรุงเทพฯ : ซานชาลา, 2548 - 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

96287606751: อภินันทนาการ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

330.9593 / พ575ป 2548