มานอฟ, ทอม.

สนุกกับดนตรีพื้นฐาน : แบบฝึกหัด = The music kit : workbook / The music kit : Workbook Tom Manoff ; แปลโดย พริ้มรส มารีประสิทธิ์และ พิมพ์ชนก สุวรรณธาดา. - กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539 - [12], 318 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. - หนังสือแปล ; อันดับที่ 115 สาขาดนตรี. .

9742680345 : อภินันทนาการ


ดนตรี

780.15 / ม444ส 2539