ครัวชวนกิน : ร้านอร่อยในกรุงเทพฯและภาคกลาง / นาถศิริ โกมลพันธุ์, บรรณาธิการล - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2548 - 223 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749665406 : 150 บาท.


ร้านอาหาร--ไทย (ภาคกลาง)
การปรุงอาหารไทย

647.95 / ค157 2548