เยรินี, ยี.อี., ร.อ.

พิชัยสงครามฮินดูโบราณ / เรียบเรียงและแปลโดย ร้อยเอก ยี.อี. เยรินี (พันเอก พระสารสาสน์พลขันธ์). ตำราพิไชยสงครามคำกลอน - นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2547 - 231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749343301: 200 บาท


พิชัยสงคราม
ยุทธศาสตร์

355.4 / ย521พ 2548