บินหลา สันกาลาคีรี

เจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี - พิมพ์ครั้งแรก - กรุงเทพฯ : มติชน, 2546 - 127 หน้า ; 21 ซม

รวมเรื่องสั้นได้รับรางวัล "ซีไรท์" 2548

9743230521 : 100 บาท


เรื่องสั้น