วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล

การพัฒนาหลักสูตรองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา / วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2548 - (13), 255 หน้า ; 29 ซม.

การพัฒนาหลักสูตรกับการพัฒนาการศึกษา -- ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูคร -- วิวัฒนาการของหลักสูตร -- พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร -- ข้อมูลพื้นฐานทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร -- พื้นฐานด้านบริบททางการศึกษาเพื่อการพัฒนาหลักสูตร -- รูปแบบของการพัฒนาหลักสูตร -- การสร้างหลักสูตร -- การนำหลักสูตรไปใช้ -- การประเมินหลักสูตร

9743735011 : 220 บาท (อภินันทนาการ)


การวางแผนหลักสูตร
การพัฒนาการศึกษา

371.3 / ว711ก 2548