สมบัติ ทัพไทย

มะปราง มะยงชิด ไม้เศรษฐกิจเงินล้าน / สมบัติ ทัพไทย - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2547 - 189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ลักษณะทั่วไปของ มะปราง มะยงชิด -- เรื่องของพันธุ์มะปราง มะยงชิด -- แหล่งผลิตมะปราง มะยงชิดที่สำคัญ -- การขยายพันธุ์มะปราง มะยงชิด -- การเลือกซื้อกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพ -- การสร้างสวนมะปราง มะยงชิด -- เทคนิคการผลิตมะปราง มะยงชิดคุณภาพ -- โรคและแมลง ที่สำคัญของมะปราง มะยงชิด -- การพัฒนามะปราง มะยงชิด จังหวัดนครนายก -- ชมรมชาวสวนมะปราง จังหวัดนครนายก

9749274504 : 120 บาท


มะปราง
มะปราง--การปลูก

634.44 / ส254ม 2547