ชัญวลี ศรีสุโข

เรื่องผู้หญิง (ไม่) กล้าถาม / ชัญวลี ศรีสุโข - กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2547 - 185 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

การดูแล "จุดสงวน" -- เรื่องของประจำเดือน -- ตกขาว -- ปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะ -- ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ -- การคุมกำเนิด -- วัยทอง -- โรคมะเร็งในสตรี -- ตกแต่งภายใน -- ปัญหา..เพื่อลูก

9744095385 : 150 บาท


สตรี--สุขภาพและอนามัย
เพศศึกษา
เพศสัมพันธ์

613.955 / ช362ร 2547