มาร์กิน, มิเชลล์.

สร้างทีมให้เวิร์ก : 24 เคล็ดลับ เพื่อการทำงานเป็นทีมอย่างผู้ชนะ = Making teams work / Making teams work Michael Maginn; จินตนา บุญบงการและศุลีพร บุญบงการ, แปลและเรียบเรียง. - กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ไพรส์, 2548 - 113 หน้า ; 18 ซม.

9742081697 : 99 บาท


การทำงาน--การทำงานเป็นทีม
การบริหารงานบุคคล

658.3128 / ม412ส 2548