สรจักร ศิริบริรักษ์.

จับโกหกนอสตราดามุส / สรจักร ศิริบริรักษ์ล, เขียน ; นพรัตน์ ตรีคันธาและเมธี รุจางกูร, รวบรวม. - พิมพ์ครั้งที่ 9 - กรุงเททพฯ : มติชน, 2541 - 21, 201 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9743212086 : 142 บาท


นอสตราดามุส, ค.ศ. 1503-1566


โหราศาสตร์
พยากรณ์

133.3 / ส325จ 2541