ทองแถม นาถจำนง.

สามก๊กการเมือง : ตอน เมืองแตก / ทองแถม นาถจำนง, นำเรื่อง ; เจตน์ เจริญโท, สาธยาย. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548 - 166 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - ชุดสังคม-การเมือง. .

สามก๊กวิจักขณ์ : ทองแถม นาถจำนง -- แนวคิดทางยุทธศาสตร์ในนิยายเรื่องสามก๊ก : จิน เส้าหลิน -- สามก๊กการเมือง ตอน เมืองแตก : เจตน์ เจริญโท

9749282299 : 145 บาท


สามก๊ก--การเมืองการปกครอง

895.1 / ท266ส 2548