วิทแฮม, มาร์ค.

วิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา = Educational junding methodolodies / Educational junding methodolodies Mark Witham ; แปลโดย ชาญ ตันติธรรมถาวร - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2543 - 60 หน้า ; 21 ซม.

9742410674


งบประมาณการศึกษา--ออสเตรเลีย
การศึกษา--การบริหาร
การศึกษา--ค่าใช้จ่าย

371.206 / ว611ว 2543