บาร์เร็ต, ริชาร์ด.

ปลดปล่อยวิญญาณธุรกิจสู่การเป็นยอดองค์กร = Liberating the corporate soul : building a visionary organization / Liberating the corporate soul : building a visionary organization Richard Barrett ; ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์, แปล ; กวิน ชุติมา, บรรณธิการ. - กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2546 - ก-ฐ, 272 หน้า : แฟนภูมิ ; 21 ซม.

9749089758 : 230 บาท


จรรยาบรรณทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม
การจัดการองค์กร

658.408 / บ294ป 2546