บัญชร ชวาลศิลป์.

ดับไฟใต้ / บัญชร ชวาลศิลป์. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2546 - 455 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749590368 : 290 บาท


ความขัดแย้งทางการเมือง
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้)


ไทย (ภาคใต้)--การเมืองและการปกครอง
ไทย--ความมั่นคงของชาติ

320.9593 / บ252ด 2537