จันทมาศ ชื่นบุญ.

จิตวิทยาวัยุร่น / จันทมาศ ชื่นบุญ. - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, [ม.ป.ป.] - 242 หน้า ; 30 ซม.


วัยรุ่น--จิตวิทยา

155.5 / จ246จ