ธนิศา ไชยภูริพัฒน์.

Illustrator 10 จิตรกรดิจิตอล / ธนิศา ไชยภูริพัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2545 - 451 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

ดัชนี.

บทที่ 1 ทำพื้นฐานให้แข็ง (Illustrator basic) -- บทที่ 2 หัวใจของการทำงาน : ทางเดินของเส้นคือทุกสิ่ง -- บทที่ 3 จับหัวใจใส่ในงาน : จากเส้นมาเป็นภาพ ภาค 1 หัวใจของวัตถุ : เอาเส้นมาขึ้นรูป -- บทที่ 4 จับหัวใจใส่ในงาน : จากเส้นมาเป็นภาพ ภาค 2 หัวใจของสี : ทำภาพให้มีมิติและสีสัน -- บทที่ 5 จับหัวใส่ในงาน : จากเส้นมาเป็นภาพ ภาค 3 หัวใจของตัวอักษร : สร้างเรื่องราวมห้กับงาน -- บทที่ 6 ลงมือจัดในหน้ากระดาษ -- บทที่ 7 ใส่ลูกเล่นให้โดดเด่น -- บทที่ 8 การทำงานที่เกี่ยวกับข้อมูล -- บทที่ 9 Illustrator ใช้ทำงานอะไรได้บ้าง -- ลองทำจริงกับตัวอย่างจากปก

9749044142 : 345 บาท


อิลัสเตรเตอร์ ( โปรแกรมคอมพิวเตอร์ )

005.369 / ธ265อ 2545