สามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) เล่ม 3 - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547 - เล่ม : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749527577 : 1,000/ชุด


สามก๊ก--ประวัติและวิจารณ์

895.13 / ส645 2547