ภาณี กนกนาค.

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา : การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ / ภาณี กนกนาค. - กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2542 - 232 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.


สุขภาพ
การออกกำลังกาย
กายบริหาร

613.71 / ภ426ก 2542