วลัยพร เหมะรัชตะ.

หลักการทำสาระสังเขป / วลัยพร เหมะรัชตะ. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 - 202 หน้า ; 21 ซม. - หนังสือชุดอ้างอิง ; อันดับที่ 7. .

ดัชนี.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9745697249 : 48 บาท


การทำสาระสังเขป
สาระสังเขป
บริการสาระสังเขปและดัชนี