รายงานฉบับสมบูรณ์ ( Final report ) แผนปฏิบัติการบริการท่องเที่ยว / บริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด. - กรุงเทพฯ : คอร์ แพลนนิ่ง แอนดื ดีเวลลอผปเมนท์, 2545. - 278 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.


การท่องเที่ยว--การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มัคคุเทศก์--จรรยาบรรณ
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

338.4791 / บ226ร 2545