กระบวนการผู้บริโภค ทำเนียบองค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยและต่างประเทศ / มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค - นนทบุรี : พิมพ์ดี, 2542 - 232 หน้า ; 26 ซม. - คู่มือผู้บริโภค ; ชุดที่ 3. .

9748668827


ผู้บริโภค
ผู้บริโภค--พฤติกรรม
ผู้บริโภค--ทำเนียบนาม

658.834 / ม686ก 2542