ศิริกานดา ศรีวิลัย.

ทำงานกับคน : ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข / ศิริกานดา ศรีวิลัย. - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : สถาบันการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อการเพิ่มผลผลิต, 2545 - 68 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

เอกสารอ้างอิง

9744630558 : 130 บาท (อภินันทนาการ)


การทำงานเป็นทีม
จิตวิทยาการทำงาน

158 / ศ447ท 2545