มานพ ประภาษานนท์.

รู้ทัน รู้แก้ ด้วยกายภาพบำบัด : คู่มือในการป้องกันและรักษาตนเอง / การป้องกันและการรักษาตนเอง โดย มานพ ประภาษานนท์; ประโยชน์ บุญสินสุข, บรรณาธิการ. - กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2530 - 122 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. - แนะแนวสุขภาพประชาชน .

9748749991: 45 บาท


สุขภาพ--คู่มือ
กายภาพบำบัด

615.82 / ม443ร 2530