วรรณา แสงอร่ามเรือง

สำนวนเยอรมันและสำนวนไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน 1 (อักษร A-J) = Deutsche und Thailandische redewendungen : ihre bedeutungsahnlichkeiten / Deutsche und Thailandische redewendungen : ihre bedeutungsahnlichkeiten วรรณา แสงอร่ามเรือง - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 - 293 หน้า ; 24 ซม.

บรรณานุกรม

9789740338925 : 325


ภาษาเยอรมัน --สำนวน

438.2 / ว267ส 2562 ล.1