คู่มือพิชิตการสอบ HSK ระดับ 3 (ฉบับสองภาษา ไทย-จีน) / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดาริน - พิมพ์ครั้งที่ 3 - กรุงเทพฯ : แมนดาริน, 2562 - 288 หน้า ; 30 ซม. + 1 CD-ROM

ซีดี-รอมประกอบเนื้อหา ติดต่อเคาร์เตอร์บริการชั้น 6

9786164416130 : 295


ภาษาจีน--ข้อสอบและเฉลย

495.1076 / ค695 2562