ลองเฮิร์สต์, เอริน นิอิมิ

Japonisme / Erin Niimi Longhurst ; ณัฐพงศ์ ไชยวานิชย์ผล, ผู้แปล - กรุงเทพฯ : มติชน, 2562 - 288 หน้า : ภาพประกอบสี ; 19 ซม.

9789740213482 : 490


วัฒนธรรมญี่ปุ่น
ปรัชญาญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี

390.0952 / ล151จ 2562