พิศาล บุญผูก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก / พิศาล บุญผูก และ วีระโชติ ปั้นทอง - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562 - 111 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.

จัดพิมพ์และเผยแพร่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

9786161618391


วัดชมภูเวก (นนทบุรี)
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดชมภูเวก
พิพิธภัณฑ์ชุมชน--ไทย--นนทบุรี

069 / พ757พ 2562