วีระ หวังสัจจะโชค

การมีส่วนร่วมทางการเมืองในประชาธิปไตยใหม่ : การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย / การพัฒนาสถาบันการเมืองว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรัฐธรรมนูญโคลัมเบีย ตุรกี มอลโดวา และบทเรียนสำหรับประเทศไทย วีระ หวังสัจจะโชค - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 - 312 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 24 ซม.

บรรณานุกรม

9786164760356 : 355


ประชาธิปไตย--การมีส่วนร่วมของประชาชน
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การพัฒนาทางการเมือง
การพัฒนาประชาธิปไตย
ภูมิศาสตร์การเมือง
ประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญ