แบรนด์, วิลเลมเมียน,

การคิดเป็นภาพ = Visual thinking : empowering people & organizations through visual collaboration / Willemien Brand, เขียน ; ภาวินี เจือติระรักษ์, แปล - 143 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรฯ

ความสำคัญของการคิดเป็นภาพ -- วาดรูปทักษะพื้นฐานและคำแนะนำ -- การเล่าเรื่องเป็นภาพ การวางโครงเรื่อง -- การคิดเป็นภาพ บริบทธุรกิจ -- เดินทางต่อ จุดสิ้นสุดเป็นเริ่มต้นครั้งใหม่

9786161402983 : 379


การรับรู้ภาพ
การสื่อทางภาพ
การสื่อสารในการจัดการ
การสร้างสรรค์ทางธุรกิจ

658.45 / บ895ก