พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ

เซน Story นิทานธรรมสะกิดใจ / นิทานธรรมสะกิดใจ ชุติปัญโญ - กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2561 - 119 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.

9786161822088 : 159


นิทานคติธรรม
นิกายเซน

294.3927 / พ358ซ 2561