ฮิระอิ, ทะคะชิ

มองแบบพีระมิด คิดได้อย่างเฉียบคม = Visual logical thinking / Visual logical thinking ทะคะชิ ฮิระอิ, ทะคะชิ วะตะนะเบะ ; โยซุเกะ, พิมพ์รัก สุขสวัสดิ์, แปล - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2560 - 165 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

การคิดอย่างมีเหตุผลคือทักษะพื้นฐานในการทำงาน -- ใช้พีระมิดมาช่วยในการคิดอย่างมีเหตุผล -- คิดอย่างไม่ให้เกิดการตกหล่นและซ้ำซ้อน -- แก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างมีเหตุผล -- เทคนิคที่ช่วยให้คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ -- ใช้การคิดอย่างมีเหตุผลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร -- ฝึกฝนการคิดอย่างมีเหตุผลให้เชี่ยวชาญ

9786162872150 : 195


ความคิดและการคิด
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะทางการคิด

153.42 / ฮ456ม 2560