7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา [electronic resource] / เจ็ดทศวรรษใต้ร่มพระบารมี พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ - กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, [256-?] - 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470 – 2559 --พระบรมราโชวาท


พระบรมราโชวาท
การศึกษา--ไทย