อสมา กุลวานิชไชยนันท์

Big data series III : big data in real cases / Big data series III : big data in real cases อสมา กุลวานิชไชยนันท์ - กรุงเทพฯ : คอราไลน์, 2562 - 301 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

Foundation -- Retail -- E-commerce -- Logistics -- Field services -- Finance and banking -- Energy -- Other

9786169310822 : 360


ข้อมูลขนาดใหญ่

005.7 / อ443บ 2562