ปิยะดา วชิระวงศกร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ = Natural resources management / Natural resources management ปิยะดา วชิระวงศกร - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 - 329 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

บรรณานุกรม

ความรู้พื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ--หลักการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ--การจัดการทรัพยากรอากาศ--การจัดการทรัพยากรน้ำ--การจัดการทรัพยากรดิน--การจัดการทรัพยากรป่าไม้--การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า--การจัดการทรัพยากรแร่ธาตุ

9789740338543 : 350

333.72 / ป621ก 2562