มาร์คุส ออเรลิอุส, จักรพรรดิแห่งโรม, 121-180

เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิต = Meditations / Meditations มาร์คุส ออเรลิอุส ; ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย, แปล - สมุทรปราการ : โอ้มายก้อด, 2558 - 245 หน้า ; 19 ซม.

บรรณานุกรม

9786167832098 : 280


จริยศาสตร์
การดำเนินชีวิต
ปรัชญาสมัยโบราณ

188 / ม458ม 2558