เล็นเซียร์นี, แพททริค

5 จุดบอดที่ทำให้คนในทีมคุณทำงานด้วยกันไม่ได้ = The Five dysfuntions of a team / The Five dysfuntions of a team Patrick Lencioni ; พรเลิศ อิฐฐ์ และ ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 - 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

จุดเริ่มต้น -- จุดบอดที่ไม่มีใครมองเห็น -- จุดแตกหัก -- จุดพลิกผัน --พีระมิดแห่งจุดบอดของทีม

9786162873096 : 240


สภาพแวดล้อมการทำงาน
การทำงานเป็นทีม

658.4022 / ล783ห 2561