ซีเร็ก, ทีน่า

น่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่ตอนอายุ 20 = What I wish I knew I was 20 / Tina Seelig ; พรเลิศ อิฐฐ์ และ ธัญลักษณ์ เศวตศิลา, แปลและเรียบเรียง - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 - 200 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786162872754 : 185


การดำเนินชีวิต
จิตวิทยาวัยรุ่น

155.5 / ซ349น 2561