ทวนธง ครุฑจ้อน

การปกครองท้องถิ่นและการบริหารท้องถิ่น = Local government and local administrations / ทวนธง ครุฑจ้อน - สงขลา : นำศิลป์โฆษณา, 2561 - 214 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

รัฐและการปกครองเบื้องต้น -- การปกครองท้องถิ่น -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย -- การบริหารท้องถิ่น --การบริหารท้องถิ่นสมัยใหม่ -- ข้อเสนอเพื่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น

9786164556126 : 190


การปกครองท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

352.14 / ท169ก 2561