อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง / ใจ อึ้งภากรณ์...[และคนอื่นๆ] - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการรับข้อมูลและสืบพยานเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519, 2544 - 255 หน้า : ภาพประกอบ, 21 ซม.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

9748858626


ปฏิวัติ--ไทย
ความรุนแรงทางการเมือง--ไทย

320.9593 / อ612 2544