ติณณา แดนเขตต์

โลกดวงนี้ก็เป็นของหนอนด้วย / ติณณา แดนเขตต์ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : ผีเสื้อเด็ก : 2561 - 111 หน้า ; 19 ซม.

รางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็ก จากคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พ.ศ. 2562.

9789741405114 : 250


วรรณกรรมสำหรับเด็ก