คอฟแมน, จอช

กฎ 20 ชั่วโมงเเรก = The first 20 hours / The first 20 hours Josh Kaufman ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล - กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 - 187 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786162872891 : 220


จิตวิทยาประยุกต์
การพัฒนาตนเอง

158.1 / ค186ก 2561