พระไพศาล วิสาโล

ปัญญาใจ / พระไพศาล วิสาโล - กรุงเทพฯ : บุ๊กแด๊นซ์ สตูดิโอ, 2561 - 239 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

ธรรมะไม่ใช่ของยาก -- ธรรมะของเทวดา -- มืดมา สว่างไป -- รู้สุขก่อนสาย -- ทำบุญให้เป็น -- ทำทานให้เป็น -- ให้ทานอย่างฉลาด -- เข้าใจเรื่องกรรมให้ถูกต้อง -- หลวงพ่อดีเนาะ -- เผชิญหน้าความกลัว -- นิ่งสงบสยบปัญหา -- แง่คิดจากเรื่องพระนันทิยา -- ฉลาดช่วย -- ฉลาดมอง -- รู้ทันมาร -- รู้เท่าทันสมมติ -- ครูกลางสระน้ำ -- ทำตัวให้เหมือนหมา -- สัตว์ก็มีคุณธรรม1 -- สัตว์ก็มีคุณธรรม2 -- ไบซัน-แมลงเม่าเข้ากองไฟ -- อยากรู้จักสิ่งใด ต้องออกจากสิ่งนั้น -- ผิดในวันนี้ ดีกว่าพลาดในวันหน้า -- อยู่ครัวก็บรรลุธรรมได้ -- อีกด้านของอทินนาทาน -- อย่าด่วนเชื่อ -- จะเป็นคนเก่งหรือคนขยัน

9786169283966 : 245


ธรรมะกับชีวิตประจำวัน
ธรรมเทศนา

294.3444 / พ355ป 2561