ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทยปี 2560 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา - กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2561 - (17), 93 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9786162701771


การศึกษา--สถิติ
การศึกษา--สถิติ--ไทย

อ 371.201 / ป631 2561