วิไลศักดิ์ กิ่งคำ

ภาษาตระกูลไท / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559 - 456 หน้า ; 26 ซม.

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรฯ

บรรณานุกรมและดัชนี

9786165561952 : 250


ภาษาไท
ชาวไท--ภาษา

495.912 / ว735ภ 2559