การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง : อาเซียนทรรศนะ / Conservation of the Built Environment : ASEAN Perspective เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยะนันทน์, บรรณาธิการ - 454 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.

มุมอาเซียน

ประวัติศาสตร์ -- กฎหมาย -- การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม -- การอนุรักษ์ชุมชนเมือง -- การปรับการใช้สอยมรดกสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง

9786169059981


Architecture --Asia
Cultural property--Asia
Urbanization
Cultural property

333.72 / C755 2017